Школска управа

РАЧУНОВОЂА

Сњежана Купрешанин, дипл.екомомиста

Image

Сњежана Купрешанин

Биографија

Рођена је 19.02.1973. године. Електротехничку школу у Приједору завершила је 1991. године, а Високу школу за економију и информатику у Приједору 2012. године и стекла звање дипломирани економиста. Од 1993. ради у предузеćу Гросист у Приједору, а од 2001. године у Електротехничкој школи на пословима рачуновође.Сњежана Купрешанин

Рачуновођа