Ученици

СЕКЦИЈЕ

Списак секција у школској 2020/2021. годиниУмјетничке секције:
  Литерално-драмска секција
  Дебатна секција
  Секција страних језика


Стваралачке секције:
  Секција за информационе технологије
  LEGO роботи секција
  Секција за мехатронику
  Секција за електроенергетику
  Занатска секција
  Секција за економију и предузетништво


Спортске секције:
  Кошаркашка секција
  Одбојкашка секција
  Фудбалска секција
  Рукометна секција
  Шаховска секција
  Извиђачко - планинарска секција


Ученичке организације и удружења:
  Црвени Крст
  Пројекат 'Ја Грађанин'
LEGO роботи секција