Школска управа

ШКОЛСКИ ОДБОР

ЈУ Електротехничка школа ПриједорЧланови школског одбора:
-Ненад Вукота, предсједник, испред запослених
-Милијана Вученовић, испред запослених
-Бранка Гајић, испред родитеља
-Теуфик Кулашић, испред родитеља
-Александар Личанин, испред оснивача
-Дарко Тадић, испред оснивача
-Славко Топић, испред локалне самоуправе