Ученици

ЗАНИМАЊА

Списак занимања у ЈУ Електротехничка школа Приједор

ТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА | IV СТЕПЕН

СТРУЧНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕУченици сјмера Техничар информационих технологија по завршетку школовања биће потпуно оспособљени да:

Врши детекцију и дијагностику кварова;
Врши монтажу, контролу, подешавање, тестирање и одржавање рачунарске опреме и система;
Врши инсталацију системског и корисничког софтвера;
Познаје грађу рачунара;
Познаје основне мрежне протоколе;
Познаје функције и основе рада са рутерима и осталом мрежном опремом;
Користи софтвер за канцеларијско пословање и презентацију података;
Познаје основе SQL (Structured Query Language),
Користи се системом за управљање релационим базама података (RDBMS Relational Data Base Management System);
Познаје сигурност рачунарских система;
Програмира у једном објектно оријентираном програмском језику;
Познаје основе администрирања мрежних сервера;
Користи знања из аналогне, дигиталне и рачунарске технике обраде и прееноса података.
ОПИС ПОСЛОВА


Техничар информационих технологија ради на уносу и обради података, прилагођавању опреме за кориштење, врши мање поправке и прилагођавања рачунарских софтвера И хардвера. То значи да техничар рачунарства мора предвидјети појаву неког проблема и предузети све да се он не појави, али исто тако и ријешити проблеме који се појаве. Задужења оператора централних и периферних јединица зависе о величини система, врсти опреме која се користи те захтјевима и потребама послодавца. Техничар информационих технологија постављају начине управљања рачунаром и периферним јединицама. У том се послу руководе упутствима припремљеним од програмера. Када рачунари раде, а то за веће системе може бити и 24 сата на дан, техничар рачунарства надгледа обавјештајну плочу рачунара и одговара на поруке које шаље рачунар те уноси податке за потребе обављања посла. Ако се појави порука о квару у систему, техничар рачунарства мора пронаћи гдје је проблем и ријешити га или прекинути програм. Надаље, техничари рачунарства израђују листе времена појављивања и узрока неисправности система у својој смјени како би се пратиле и отклониле систематске грешке. Могу надгледати и поучавати нове техничаре рачунарства те помагати програмерима при тестирању програма и уклањању програмских грешака.
РАДНИ УСЛОВИ


Техничари информационих технологија раде у затвореном простору нормалне температуре и влажности. Већи дио послова обављају сједећи, осим послова сервисирања, при којима је потребна покретљивост и рад у стојећем положају. Будући да многе организације користе рачунаре 24 сата на дан 7 дана у седмици, техничари рачунарства често раде у поподневним и ноћним смјенама, викендима и празницима. Данас увођење аутоматизације у многе системе полако смањује потребу рада техничара рачунарства у смјенама. Послови захтијевају знатније напрезање вида, јер се ради с врло ситним детаљима, па се евентуални проблеми с видом могу погоршати. Техничари рачунарства самостални су у свом послу и одговорни за свој рад. Пропусти у раду могу узроковати материјалну штету.
ПОЖЕЉНЕ ОСОБИНЕ


Како се рачунарска технологија мијења из дана у дан, техничари рачунарства морају бити прилагодљиви и склони учењу новог. Требају имати развијене аналитичке и техничке способности за рјешавање специфичних и сложених проблема које рачунар својим програмима неможе савладати. Пожељно је да су комуникативни, како би могли успјешно сарађивати међусобно и с програмерима. Морају бити способни радити и самостално, јер се могу наћи у ситуацији када ће имати малу или никакву могућност консултације. Послови техничара рачунарства захтијевају добар вид на близину, способност просторног предочавања и спретност прстију при руковању ситним компонентама. Уредност и савјесност у раду придоносе радном успјеху.
ОСПОСОБЉАВАЊЕ И НАПРЕДОВАЊЕ


Диплома техничара информационих технологија добија се на крају завршене средње електротехничке школе четверогодишњег трајања и положеног матурског испита. Општим стручним садржајима у првој години средњег образовања те посебним програмским садржајима за то усмјерење у завршним годинама стичу се добре теоретске основе и знања за послове у пракси. Вјештине за рад стичу се практичном наставом у радионицама и специјализованим електронским и рачунарским лабораторијима. Посебност овог занимања јест потреба сталног усавршавања због изразито динамичног развоја и промјена у рачунарству. Напредовање је могуће кроз школовање на факултету електротехнике или факултетима природних наука.
ЗАПОШЉАВАЊЕ


Није никаква новост да су са брзим развојем технологије IT стручњаци постали веома тражени. Међутим, оно што може да изненади је да су у IT сектору потребе запошљавања и даље веће од понуде квалитетног кадра. Просто, тенденција повећане потражње за IT стручњацима расте из године у годину и не показује знаке успоравања. У односу на 2016. годину, потреба за IT стручњацима свих профила порасла је за 35%. Добра вијест за све IT-јевце или оне који размишљају да то постану је да повећане потребе тржишта за стручњацима такође прати и раст плата. Развој технологије прожима све поре пословања и примјена најновијих технолошких достигнућа није више резервисана само за фирме које се баве ИТ-јем, већ и за компаније које послују у традиционалнијим сферама. Истраживања показују да тзв. вертикалне индустрије, какве су здравство, финансије и производња, имају посебно велику потребу за запошљавањем IT кадра. Уколико сте IT стручњак, онда знате и сами да то не значи да радите нужно у ИТ фирми. Такође, све више IT стручњака ради од куће за многе стране компаније. Једноставно, технологија постаје незамјенљив део готово свих индустрија, чак и оних традиционалних, и мијења начин на који се посао обавља. Истина је заправо да данас све области имају потребу за ИТ стручњацима. У складу са овим, мењају се и трендови запошљавања ИТ кадрова. поједина радна места се редефинишу, стварају се нове позиције и вјештине које је потребно знати. Због тога се и тржиште рада убрзано мијења. Доносимо вам листу IT области и послова који су изузетно тражени у 2020. години, а за које се очекује да ће бити још траженији у будућности. Дакле, најтраженији стручњаци у 2020. години када је у питању IT сектор су из области умјетне интелигенције, мобилних апликација, мрежни администратори, администратори база података и web програмери.
    Пратите нас:

© 2004-2020. ЈУ Електротехничка школа Приједор. Сва права задржана. | Powered by MK Multimedia